INTERNATIONELL KOMMUNIKATION
Fil kand Carl-Gustaf Johnson
INTERNATIONELL KOMMUNIKATION Fil kand Carl-Gustaf Johnson Översättning från engelska till svenska, översättning från portugisiska till svenska


Auktoriserad översättare
Fil kand Carl-Gustaf Johnson Internationell Kommunikation

Anställningar och egen verksamhet

1998 -

Översättare på heltid.

1971-1998

Portugals Handelsbyrå, portugisiska ambassadens handelsavdelning i Stockholm och avdelningskontor till Portugals Exportråd/

Ansvarig för exportfrämjande insatser, kontaktskapande åtgärder, förhandlingar, marknadsanalyser.

1970-1971

Standard Radio AB, Bromma/

Regionchef export, ansvarig för marknadsföring på latinska marknader

1967 - 1969

Delägare och medarbetare i konsultföretag med internationell inriktning/

Marknadsundersökningar, exportpromotion

1965-1967

Svenska Dataregister AB, Solna/

Systemman, kontaktman vid besök från utlandet, säljplanering, marknadsanalys

1963-1965

AB Bofors, Karlskoga/

Översättning av tillverkningsbeskrivningar, chef för grupp av korrespondenter och översättare

1960-1963

Lindesbergs Industri AB, Lindesberg/

Utlandskorrespondent, ansvarig för spedition och exportadministration

1955 - 1959

Sjöman. Bonde. Arbete i USA. Vistelser i Tyskland, Frankrike och Spanien för språkstudierUtbildning

1964

Studentexamen som privatist, halvklassisk gren

1965 - 1966

Studier i juridik, Stockholms universitet

1968

Fil kand-examen i engelska, tyska, portugisiska, merkantil-teknisk inriktning, Stockholms universitet

1974

Företagsekonomisk examen, Hermods

1975 -

Ett stort antal kortare och längre kurser i ämnen som säljteknik, PR, marknadsföring, IT, undervisningsteknologi, praktisk filosofi, översättning etc