INTERNATIONELL KOMMUNIKATION
Fil kand Carl-Gustaf Johnson
INTERNATIONELL KOMMUNIKATION Fil kand Carl-Gustaf Johnson Översättning från engelska till svenska, översättning från portugisiska till svenska


- Översättning från portugisiska till svenska
- Översättning från engelska till svenska

"Tack Carl Gustaf för ditt suveräna samarbete, respons och ett mycket bra översättningsarbete! Vi har hunnit få in t.o.m. de sista texterna, trots förseningar och detta tack vare din assistans. Vi kommer kontinuerligt behöva översättningar av våra texter och hoppas att vi kan återkomma". Medicover.
Jag har varit verksam som översättare, hel- eller deltid, sedan 1960. Under mer
än 40 år har jag förutom privatpersoner haft ett stort antal företag och statliga myndigheter och organisationer som kunder. EU-direktiv och lagar och förordningar är några exempel på översättningar från offentlig sektor liksom företagspresentationer och tillverkningsbeskrivningar åt både svenska och utländska företag.

Jag har lång praktisk erfarenhet från industri och näringsliv. Vi talar samma språk.

 Internationell Kommunikation Fil kand Carl-Gustaf Johnson, auktoriserad översättare från engelska till svenska, auktoriserad översättare från portugisiska till svenska
Fil kand Carl-Gustaf Johnson Internationell Kommunikation, av Kammarkollegiet auktoriserad översättare:

- översättning från engelska till svenska (sedan 1983)
- översättning från portugisiska till svenska (sedan 1984)

Särskild kompetens: Översättning av betyg från Portugal och Brasilien till svenska. Företagsekonomi, Affärsjuridik, Administration. Ex: Export/Import, Handel, Management, Marknadsföring, Redovisning, Avtal, Reklam.

© Internationell Kommunikation AB 2018